Mentoring

To jedna z najefektywniejszych, nastawionych na praktykę metod przekazywania wiedzy bazująca na partnerskiej relacji pomiędzy mentorem a uczniem. Zadaniem mentoringu jest wyposażenie ucznia w potrzebną mu wiedzę i kompetencje konieczne do sprawnego działania w danej dziedzinie.

Start typing and press Enter to search